Modern kunskap sedan 1977

Frigadon är ett modernt kunskapsföretag som arbetar med utveckling, konstruktion och tillverkning av kylsystem för industri och kommersiellt bruk.

Vi är trettiofem medarbetare som arbetar med kyla i en mängd olika tillämpningar. Frigadon har funnits på marknaden sedan 1977. Verksamheten började med små "plug-in aggregat" för kylrum men idag är den mest expansiva marknaden vätskekylaggregat och specialbyggda produkter på OEM-basis* för industrin. Våra kunder är främst industrikunder som köper egna OEM-tillämpningar men även kylinstallatörer som arbetarmed processkyla i en mängd olika tillämpningar.

Våra kunder finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika.

*OEM står för Original Equipment Manufacturer. Det betyder att Frigadon tillverkar andra företags originalprodukter.

Picture of warehouse

Samarbetpartners

Frigadons OEM-produkter utvecklas och säljs direkt till respektive kund. Frigadons standardprodukter saluförs på den svenska marknaden genom kylinstallatörsledet. För att enklast hitta din lokala kylinstallatör tittar du i Gula Sidornas sökordsregister efter kyl-, frysanläggningar - Installationer, service eller kontakta oss. För övriga marknader se nedan:

Frigadon representeras i UK och Irland av SRS-Frigadon LTD

Frigadon representeras i Beneluxländerna och delar av Tyskland/Frankrike av MATCOOL BVBA

Frigadon representeras av i Tyskland av Hafner-Muschler, specilister på industriell och kommersiell kyla med stort fokus på naturliga köldmedier.

Logos of partners

Certifieringar

Frigadon är sedan 2004 kvalitets-, miljö, och arbetsmiljöcertifierade enligt FR2000. FR2000 är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

FR2000 innehåller 10 kapitel där strukturen är flödesorienterad. Detta innebär att man i praktiken kan börja uppbyggnaden från kapitel 1 till 9. Kraven på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet är integrerade på ett logiskt sätt. Kapitel 10 används som en första inventering av nuläget och kan därefter användas som ett marknadsföringsmateriel efter systemuppbyggnaden.

FR2000 skiljer sig i praktiken inte så mycket från ISO 9001 och ISO 14001, kraven på kvalitet respektive miljö är likartade. Men FR2000 innehåller också krav på kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Systemet certifieras och revideras sen årligen av utsedda revisorer. Tillsynen över revisorerna är också likartad. SWEDAC utövar tillsyn över ISO-revisorerna, Rådet för FR2000 över FR2000-revisorerna.

Mer information kring FR2000 hittar du på www.fr2000.org

Picture of certificate