Ett brett sortiment av produkter

Frigadon tillverkar ett brett spektrum av produkter, allt ifrån specialanpassade OEM-aggregat till vätskekylaggregat och standardiserade enhetsaggregat. På OEM-sidan finns en stor variation av tillämpningar som inom kylteknik, där vi bygger ett aggregat som passar i kundens produkt eller där Frigadon monterar kundens produkt till en viss färdigställandegrad. På vätskekylsidan finns ett fokus på naturliga köldmedier och kolväten, merparten av maskinerna har därför låga GWP-värden och hög effektivitet jämfört med traditionella köldmedier.

Frigadon har arbetat med kolväte i över 15 år och står väl rustade inför de framtida förändringar på köldmedie-sidan som kommer åläggas branschen. Vad gäller de standardiserade enhetsaggregaten, så finns en bred mängd utföranden för kyl- och frysapplikationer. Det finns även stora möjligheter till anpassning av reglering, elsystem och utförande beroende på kundens applikation. Aggregaten lämpar sig väl för den som inte vill platsbygga ett kylsystem, utan önskar ett fabriksbyggt färdigtestat aggregat där endast en elektriker behöver ansluta elsladden.

Picture of product
  • OEM
  • Vätskekylaggregat
  • Enhetsaggregat
  • Splitaggregat

OEM

OEM betyder att Frigadon AB tillverkar andra företags originalprodukter, och står för Original Equipment Manufacturer, Frigadon agerar helt enkelt underleverantör till industrin. Kunden för OEM-produkter har stora krav på anpassning, driftsäkerhet och kontroll. Ofta är den rådgivande delen före tillverkningen den allra viktigaste. Vi kan bygga en specialprodukt från grunden eller konstruera om och anpassa serietillverkade produkter. Målet kan till exempel vara att hålla en tillverkningsprocess under konstant temperatur.

Ofta kan vi hjälpa kunden att hitta lösningar som ger lägre driftskostnader. Ett exempel är maskiner och industriprocesser som kyls med kommunalt vatten. Vi kan kyla dem miljövänligt till en bråkdel av kostnaden.


Vill du veta mer?Read more
Picture of man

Referenser