Chiller

Frigadon har utvecklat nästa generations miljövänliga chillers med naturligt köldmedie.

Vårt utbud omfattar chillers med propylen (R1270) och propan (R290) och täcker i dagsläget ett effektspann upp till 1000kW, med köldbärartemperaturer för kylning och luftkonditionering. För frystemperaturer sträcker sig maxkapaciteten till cirka 300kW.

Alla maskiner är anpassade för placering utomhus i en väderskyddad konstruktion som passar klimat med omgivande temperaturer från -20 till +40°C, för mer extrema omgivningar finns både arctic- och tropikversion.

Maskinerna är baserade på en modern elektronikplattform som kommunicerar med de flesta vanligt förekommande protokoll samt handgripligen via instrumentpanel.

Anpassas efter kundens önskemål

Våra integrerade chillers är kompletta och anpassas efter kundens önskemål avseende kravställning för temperaturer, flöden, omgivande temperatur, ljudnivå, tryckfall för framledning från pumpar och effektivitet.

Tack vare lång erfarenhet och kontinuerlig utveckling sedan 90-talet har vi god erfarenhet och kunskap inom Kolväten. Säkerhetsaspekter kring användning av brännbara köldmedier är hanterat och överträffar alla gällande direktiv.

Framtidssäker investering

Vad gäller osäkerheten kring vilka köldmedier som är tillåtna och tillgängliga i framtiden kan man helt slappna av. Kolväten är naturliga köldmedier som når alla nuvarande och framtida krav gällande inskränkningar som begränsar användningen av fluorerade gaser. Kolväten är effektivare än alla tillgängliga köldmedier av typen HFC och HFO på marknaden.

Chiller, med kolväten som primärt köldmedie, är en framtidssäker investering.

En komplett lösning

Det har aldrig varit så enkelt att driftsätta en chiller som nu. Maskinerna levereras testade och fyllda med köldmedie, en komplett integrerad hydraulisk lösning med frekvensstyrd cirkulationspump. Anslut kraftmatning samt flödes- och returledning, därefter kan du trycka på knappen.

Våra chillers konfigureras utifrån en standardiserad katalog mot förfrågan. Många tillval finns på listan så som dubbla växlande cirkulationspumpar, dynamisk flödes reglering (PEO), externa pumpstationer, dubbla kondensorer, värmeåtervinning, varvtalsreglering, anpassade säkerhetssystem mm.

Fördelarna med dessa maskiner är många

  • Ökad effektivitet
  • Lägre energiförbrukning
  • GWP=3 (Global Warming Potential)
  • Obefintlig risk för utfasning till följd av F-gas direktivet
  • EC-fläktar och cirkulationspumpar
  • Ledande säkerhetssystem kring kolväte
  • Maskinerna är individuellt fabrikstestade och certifierade enligt gällande direktiv
Vår service- och supportavdelning tillhandahåller teknisk rådgivning och driftoptimering

Support

Vår service- och supportavdelning tillhandahåller teknisk rådgivning och driftoptimering. Ni når oss via telefon eller mail.

Läs mer

Frigadon tillverkar kylteknisk utrustning för fastighet, industri och butik

Produkter

Frigadon tillverkar kylteknisk utrustning för fastighet, industri och butik inom ett brett spann företrädesvis med Kolväten och CO2.

Läs mer

Naturliga köldmedier och arbetar i huvudsak med kolväte och CO2 som primära köldmedier

Miljö

På Frigadon älskar vi naturliga köldmedier och arbetar i huvudsak med kolväte och CO2 som primära köldmedier.

Läs mer

Ska vi kontakta dig?

Kontakta oss idag! Vi skräddarsyr erbjudanden baserat på dina behov och önskemål. Vi ser fram emot att höra av dig!

Genom att klicka på skicka godkänner du vår personuppgiftspolicy.